1- El treball sobre l'Univers i La Terra es realitzarà a l'aula dìnformàtica en grup d'acord a les instruccions donades pel professor/a mitjançant el programa de presentacions powerpoint.

2- Cada alumne ha de guardar-se una còpia del treball realitzat en finalitzar la sessió.

3- S'utilitzarà com a material de consulta el llibre de naturals de 1r ESO, altres llibres que els membres del grup de treball considerin que els poden ser d'utilitat i els enllaços proposats en aquesta web.

4- En finalitzar cada sessió s'avaluarà el treball realitzat i aquest comptarà per la nota final.

5- El treball ha d'incloure com a mínim els següents continguts:

         a) L'Univers, teoríes sobre el seu orígen.

         b) Estructura general de l'Univers.

         c) El sistema solar: el Sol, planetes, satèl·lits, cometes i asteroides.

         d) El planeta Terra: moviments i estructura.

         e) Conseqüències de la inclinació de l'eix de rotació de la Terra.

          f) Les fases de la Lluna

          g) Els eclipsis.

6- Es recomana llegir prèviament la informació facilitada sobre l'Univers en aquesta web fent clic en els enllaços corresponents.

7- Cal llegir les instruccions sobre com fer presentacions correctament.

8- Es facilita l'enllaç a minicursos sobre algunes de les possibilitats del programa powerpoint: insertar videos, imatges, música, animacions, ....

9- La presentació final del treball es lluirarà gravat en un CD correctament identificat amb el títol del treball i els noms dels autors. Aquesta CD anirà posat en la corresponen capsa de plàstic ( si és possible, que sigui de les primes) amb una caràtula identificativa i rotulada amb el títol del treball, nom dels autors i grup classe.

10- No hi ha límit en el nombre de diapositives que pot utilitzar cada grup de treball a l'hora de fer la presentació però cal que tots els apartats hi siguin correctament explicats amb imatges representatives. La presentació final ha de incloure un índex de totes les diapositives, ha de presentar animacions, s'hi poden incorporar petits fragments de videos (del YouTube, per exemple), s´hi poden afegir explicacions gravades en veu pròpia i cal incorporar una música de fons que sigui adient (s'aconsella sense veu).

11- La nota d'aquest treball s'incorpora a la nota de procediments de ciències de la naturalesa.

Last modified: Sunday, 21 September 2008, 12:49 PM