Cada grup d'alumnes indicats pel professor/a haurà de portar a terme les següents tasques:

1- Llegir pàg. 30 de l'agenda i respondre a l'activitat de la pàg. 31.

2- Respondre al qüestionari de la pàg: 38 i 39, realitzant l'oportuna correcció per comprobar la validesa de les respostes.

3- Definir el concepte d'índex ultraviolat solar mundial i adjuntar-hi el gràfic corresponent.

4- Definir i descriure les variables que afecten a l'índex ultraviolat.

5- Indicar les mesures protectores que podem aplicar contra la radiació ultraviolada.

6- Descriure les conseqüències d'una exposició perllongada a la radiació.

7- Cada grup presentarà tota la informació recollida en forma de mural en una cartolina on cal veure reflectits tots els objectius de l'activitat.

Last modified: Sunday, 10 February 2008, 11:38 PM