Objectius:

1- Introduir l'alumnat en el concepte d'índex ultraviolat solar mundial (UV)

2- Conèixer quines variables afecten líndex ultraviolat

3-Prendre consciència de la necessitat de protegir-nos del raigs UV i  les  conseqüències d'una exposició perllongada al sol.

4- Recerca d'informació per respondre als tres primers objectius d'aquesta activitat.

Last modified: Sunday, 10 February 2008, 11:20 PM