Recursos i activitats a realitzar pels alumnes de 4t ESO de la matèria de biologia i geologia .