Recursos i activitats a realitzar pels alumnes de 4t ESO de la matèria de biologia i geologia , i del projecte de recerca. Correció activitats de biologia en context.