Recopilació d'exàmens de selectivitat de biologia de Catalunya. Els documents estan en format pdf, es poden descarregar i imprimir lliurement. Són còpia dels exàmens oficials realitzats en diferents convocatòries.