Pràctiques de laboratori on es realitza observació microscòpica.