Estructura i fisiologia de les cèl.lules eucariotes.