Descripció dels bioelements i biomolècules presents en la matèria viva:

Elements químics, aigua, sals minerals, glúcids, lípids , proteïnes i àcids nuclèics.