Recull de pràctiques i activitats sobre evolució per fer al laboratori i a l'aula d'informàtica.