Informació i tutorials per la descàrrega i l'ús de programari informàti.Recursos web: infografies, presentacions, rúbriques d'avaluació, seguretat a la xarxa, ...