Informació sobre pràctiques de laboratori de 2n ESO i webgrafia relacionada amb els treballs pràctics. Activitats a l'aula d'informàtica i sortides de camp.