Pràctiques de laboratori de biologia a batxillerat relacionades amb el metabolisme.