En aquest curs es publicarà la informació per poder participar en diferents activitats encaminades a fomentar les vocacions científiques dels estudiants.