Curs que recull les activitats realitzades pels alumnes penjades a internet.