Recopilació de recursos TICs.

Orientacions i recursos per fer recerca d'informació a Internet. Buscadors, diccionaris, traductors, enciclopèdies, links de ciències, revistes de ciències.

Informació i tutorials per la descàrrega i l'ús de programari informàti.Recursos web: infografies, presentacions, rúbriques d'avaluació, seguretat a la xarxa, ...

Informació sobre fotografia i video digital.