El contigut d'aquest curs està destinat a donar informació acadèmica sobre:

tècniques d'estudi, curriculums, treballs de recerca, selectivitat , notes de tall per accedir a la universitat, ...

Recopilació d'exàmens de selectivitat de biologia de Catalunya. Els documents estan en format pdf, es poden descarregar i imprimir lliurement. Són còpia dels exàmens oficials realitzats en diferents convocatòries.