Recopilatori de pràctiques de laboratori i simulacions amb ordinador.

Recursos generals per desenvolupar les pràctiques de laboratori

Pràctiques de laboratori on es realitza observació microscòpica.

Pràctiques de laboratori sobre bioquímica

Pràctiques de laboratori relacionades amb la dissecció d'éssers vius

Pràctiques de laboratori de biologia a batxillerat relacionades amb el metabolisme.

Informació sobre pràctiques de laboratori de 2n ESO i webgrafia relacionada amb els treballs pràctics. Activitats a l'aula d'informàtica i sortides de camp.

Recull de pràctiques de laboratori sobre ecologia

Recull de pràctiques i activitats sobre genètica i evolució per fer al laboratori i a l'aula d'informàtica.