Recopilació de recursos de orientació acadèmica i professional. Inclou recursos pels alumnes  de les matèries treballades aquest curs.

El contigut d'aquest curs està destinat a donar informació acadèmica sobre:

tècniques d'estudi, curriculums, treballs de recerca, selectivitat , notes de tall per accedir a la universitat, ...

Recopilació d'exàmens de selectivitat de biologia de Catalunya. Els documents estan en format pdf, es poden descarregar i imprimir lliurement. Són còpia dels exàmens oficials realitzats en diferents convocatòries.

Continguts i activitats relacionats amb la biologia de 2n de batxillerat

Recursos i activitats de biologia humana batxillerat

Recursos i activitats pels alumnes de biologia de 1r de batxillerat

Recopilació de recursos utilitzats en el desenvolupament d'aquests continguts.